Har du glömt nu igen?

Alla kan vi ha perioder som vi tycker att minnet sviktar mer än normalt. Det kan ha sina förklaringar i sömnbrist eller för mycket stress. Ofta är de här minnesstörningarna av övergående karaktär. Men är man äldre och har minnesstörningar i kombination med andra symptom, kan det tyda på någon demenssjukdom.

 

Vad är demens?

Demens kan förklaras som sjukliga förändringar i hjärnan. Minnes- och tankeförmågan blir nedsatt och trots att de flesta som drabbas är över 65 år, är demens inte en normal åldersförändring, utan en sjukdom. Andra förmågor som brukar uppträda vid demens:

• Störd planeringsförmåga.
• Svårt att orientera sig.
• Problem med att tala eller förstå språket.
• Kan inte ta egna initiativ.
• Upplever inte känslor som tidigare.
• Känslorna kan vara svåra att kontrollera.
• Svårt att tänka klart och skapa en överblick.

Om man misstänker demens

Om man själv eller någon anhörig har svåra minnesstörningar bör man söka läkare för att ta reda på orsaken. Sök hjälp genom din vanliga vårdcentral. För det mesta går det att ta reda på om man håller på att bli dement, genom samtal, provtagningar och testning av kroppens olika funktioner. Den här utredningen brukar kallas “Basal utredning” och häri ingår en genomgång av:

• Sjukdomshistorik bakåt I tiden
• Intervju med anhöriga
• Fysiskt och psykiskt tillstånd
• Kognitiv testning
• Bedömning av funktions- och aktivitetsförmågan
• Blodprovstagning
• Datortomografi

Ibland behöver man fördjupa utredningen med fler tester, t ex prov på ryggmärgsvätska, genomgång av hjärnan med magnetkamera och neuropsykologiska tester som täcker fler kognitiva områden.

Lindring av symptomen

Tyvärr går det inte att bota demens idag, men om man har fått konstaterat att man har en demenssjukdom så finns det flera saker man kan göra för att lindra symptomen. Det är viktigt att man träffar människor och att miljön man vistas i är lugn och stressfri. Det finns även medicin som kan ha positiv effekt på känslolivet, tankeförmågan och uppmärksamheten. Ofta behöver man prova sig fram, eftersom medicinerna har olika effekt på olika människor.

Den psykiska hälsan blir ofta drabbad när man fått diagnosen demens. Det är inte ovanligt att alla frågor man har snurrande i huvudet leder till en depression. Kom ihåg att du inte är ensam! På Demensförbundets webbplats hittar du många av svaren du söker. Ta gärna hjälp av någon om du inte förstår hur sidan är uppbyggd. Här kan du få tips och råd om hjälpmedel, följa aktuell forskning, nya regler och lagförslag, du kan handla böcker, DVD-filmer och du kan hitta den demensförening som ligger närmast din bostadsort. Här finns hjälpen: demensforbundet.se.

Kom ihåg att komma ihåg att kika in!alzheimers-749616_640

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *